FAQ

Vanliga frågor

Det står att man måste betala inom 72 timmar. Kommer min betalning hinna fram om jag gör den på fredag kväll?

 • Ja, vi kommer kontrollera betalningar först måndag kväll för att inte missa några betalningar.

Det står att sorteringskärlen ska vara placerade på bordsytan, får man inte hålla dem i handen eller stapla flera kärl på varandra under tävlingen?

 • Jo, det får man. Tanken med regeln är att ingen deltagare ska använda fler kärl än vad som får plats på bordet (alltså inte sprida ut sig på golvet eller andra ytor runt omkring sitt tilldelade tävlingsbord).

Tillhandahåller tävlingsarrangören sorteringskärl för pusselbitar under tävlingen?

 • Nej, varje deltagare får om man önskar ta med sina egna sorteringskärl. Ha dock antal och storlek på kärlen i åtanke då endast bordsytan får användas för montering och sortering av pusslet under tävlingen. Alternativt kan man använda kartongen tävlingspusslet levererats i som sorteringskärl.


Vad får jag ta med mig för att öppna plasten på pusselkartongen?

 • Vi har inga restriktioner på vad deltagarna använder förutom att det inte får bryta mot någon lagstiftning (tex knivlagen).

Behöver publik betala inträde till tävlingen?

 • Nej, publik behöver inte betala inträde. Däremot måste publik vistas på angiven plats och har ej tillträde till tävlingsytan under tävlingens gång.

Vilken storlek är det på tävlingsborden?

 • Borden är 120 cm lång, 70 cm breda och 72 cm höga.

Kan jag ändra par- eller lagkamrater?

 • Det går bra fram till två (2) veckor innan tävlingen. Du gör det själv genom att logga in på "my account". Endast personen som skapat paret/laget kan göra ändringar.

Kan jag lyssna på musik med hörlurar under tävlingen?

 • Ja det är tillåtet, men vi rekommenderar att de inte används i början eller slutet av tävlingen för att uppfatta instruktioner från tävlingsledningen..

Är videoinspelning och fotografering tillåtet under tävlingen?

 • Ja, det är tillåtet, förutom för professionellt bruk. I de fallen ska tillstånd begäras till Pusselförbundet.

Behöver man kvalificera sig för att få anmäla sig till tävlingen?

 • Nej, alla personer som är äldre än 14 år (yngre i par eller lag med vuxen) kan delta i Pussel-SM.

Finns det obegränsat med platser på tävlingen?

 • Nej, tyvärr begränsar ytan i lokalen och antalet tillgängliga bord hur många som kan delta i varje tävlingsklass. I 2024 års SM är gränsen satt till 240 deltagare i den individuella klassen, 240 par i parklassen och 75 lag i lagklassen. Det är först till kvarn som gäller!

Är det möjligt att delta online?

 • Nej, eftersom det är omöjligt för oss som arrangörer att säkerställa regelefterlevnaden vid digitalt deltagande är det endast möjligt att medverka fysiskt på plats i tävlingslokalen.

Kan jag få en återbetalning på tävlingsavgiften?

 • Nej, vi har tyvärr idag inget fungerande system för återbetalningar, men ska göra vårt bästa för att hjälpa till i den mån vi kan för avbokningar som görs senast 15 dagar innan tävlingsdagen.