Om oss

Svenska Pusselförbundet är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som bildades  2020. Vår ambition är att främja pusslande som tävlingsform med särskild målsättning att uppnå erkännande av pussel som officiell idrott. Förbundet ska också uppmuntra och underlätta vänskap bland pusselentusiaster. Vi vänder oss till och välkomnar människor i alla åldrar oavsett bakgrund.

Förbundet representerar Svensk pusselsport gentemot andra idrottssammanslutningar och övriga institutioner, såväl nationellt som internationellt. Vi tror att ett nationellt förenande förbund är en nödvändighet för att nå trovärdighet i ambitionen att bli en idrottsgren med egen officiell idrottslig status.

I ambitionen att uppnå erkännande av pussel som officiell idrott, står förbundet årligen som arrangör av Svenska Pusselmästerskapen där svensk mästare i pussel ska koras. 

Väl mött!

/Svenska Pusselförbundet